You are here

BlueHealth Antwerp

BlueHealth Antwerp

eHealth is wereldwijd één van de belangrijkste groeisectoren en Antwerpen wil daarin een unieke positie innemen. Privépartners, stad Antwerpen, de universiteit en ziekenhuizen koppelden hun kennis en expertise en richtten samen BlueHealth Antwerp op.

Als incubator ondersteunt en coacht BlueHealth Antwerp starters die digitale technologie willen inzetten om de gezondheidszorg te verbeteren.

Unieke samenwerking

In en om de stad Antwerpen is het groeipotentieel voor eHealth enorm. De stad beschikt over meer dan 4000 ziekenhuisbedden over verschillende ziekenhuizen en zijn er meer dan 20 zorginstellingen actief. BlueHealth Antwerp wil die uitgebreide voorraad patiëntendata koppelen aan innovatieve ideeën van jonge ondernemers. Een ‘living lab’ waarbij de juridische grenzen van privacy voortdurend bewaakt blijven. 

BlueHealth Antwerp is een broedplaats voor innovatieve economie

BlueHealth begeleidt startups van bij hun businessplan tot de eerste klanten. Dat gebeurt met overdracht van kennis en expertise, financiële ondersteuning en de uitbouw van netwerkmogelijheden. Uit een studie van de stad Antwerpen bleek dat de sector van eHealth nood heeft aan netwerking, matchmaking, incubatie en acceleratie. BlueHealth Antwerp is hierop een antwoord. Op lange termijn moet dit partnership binnen eHealth het ondernemerschap sterk stimuleren.

StartupVillage 

BlueHealth Antwerp werkt vanuit StartUpVillage, begin 2016 door de Stad Antwerpen geopend om incubatie-initiatieven en groeibedrijven te huisvesten en begeleiden. Via open calls worden jaarlijks nieuwe startups uitgenodigd en opgenomen in nieuwe incubatieprogramma’s. 

Enkele feiten: 
6
partners
In augustus 2015 richtten 6 founding partners BlueHealth Antwerp op.
21
dossiers
Sinds de start in 2015 werden al 21 dossiers ingediend, waaruit 2 startups werden geselecteerd.
50.000
euro
Geselecteerde startups krijgen 50.000 euro financiële steun in ruil voor 6% van de aandelen, om hun business model om te zetten in een salesklaar product of service.
233,3
miljard
Analisten voorspellen dat de waarde van de digitale gezondheidsmarkt de volgende jaren bijna zal verviervoudigen: van 60,8 miljard dollar in 2013 naar 233,3 miljard dollar in 2020.
3D PRINTEN VAN MEDISCHE PROTESES
3D Printen van orthodontische proteses
mobile ehealth applicatie
EHEALTH WEARABLE TECHNOLOGIE
startup
evenement
Dirk Deroost
ceo cronos groep
Philip Heylen
schepen van economie, stad Antwerpen
Type: 
About page