You are here

CrossCare creëert en versnelt zorginnovatie

CrossCare creëert en versnelt zorginnovatie

CrossCare is een project dat zes Vlaamse en Nederlandse proeftuininitiatieven samenbrengt om innovatie in de zorg te versnellen. CrossCare doet dit door ondernemers te ondersteunen bij experimentele ontwikkeling, zodat nieuwe producten of diensten sneller op de markt kunnen worden gebracht. 
 
De proeftuinen of living labs geven ondernemers en ontwikkelaars de kans om een product of dienst te ontwikkelen met maximale slaagkansen. Meer bepaald begeleidt de zorgproeftuin ondernemers om samen met de eindgebruikers nieuwe of verbeterde zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren en deze te toetsen in de praktijk.
Elk innovatieproject krijgt een op maat gemaakte ondersteuning door een Vlaamse en Nederlandse proeftuin. Dankzij de grensoverschrijdende aanpak biedt CrossCare toegang tot een breed ecosysteem, waarin samenwerkingsverbanden in de hele zorg- en waardeketen kunnen worden ontwikkeld. Op die manier krijgen ondernemers toegang tot een grotere, grensoverschrijdende markt.
 
iMinds is partner in het project, omwille van haar doorgedreven expertise in het proeftuinonderzoek en als Program Office van de Vlaamse Zorg Proeftuinen. Vlaamse Zorg Proeftuinen is een succesvol project dat eind 2016 afloopt en waar CrossCare een opvolger van is. iMinds onderzoekt de noden en verwachtingen van de bedrijven die een innovatietraject opstarten en adviseert de zorgproeftuinen om hun aanbod en diensten erop af te stemmen. Daarnaast meet iMinds de meerwaarde die het innovatietraject in de grensoverschrijdende zorgproeftuin oplevert voor de betrokken bedrijven.