You are here

Lynxcare als eerste startup geselecteerd voor BlueHealth Antwerp

Lynxcare als eerste startup geselecteerd voor BlueHealth Antwerp

Lynxcare is de eerste startup die geselecteerd is voor BlueHealth Antwerp. De startup ontwikkelt software die medische gegevens efficiënt registreert en ter beschikking stelt aan patiënten en artsen. Het doel van de nieuwe technologie is tijdswinst voor de artsen en kwaliteitsvolle medische zorg voor patiënten met een complex dossier. Op die manier past de ambitie van Lynxcare volledig binnen het kader van BlueHealth Antwerp.

Oprichters arts Dries Hens en apotheker Georges De Feu startten Lyncare vanuit de vaststelling dat er een slechte doorstroming is van patiëntengegevens. Lynxcare moet de administratieve druk verminderen en ombuigen in een resultaatgericht informatiebeheer. ‘Vandaag draait de zorg te veel rond administratie; de administratieve druk in ziekenhuizen bedraagt 20 tot 30 procent van de loonkosten. Dat is volgens ons onverantwoord’, vertelt oprichter Georges De Feu. ‘Met efficiënter informatiebeheer willen wij ervoor zorgen dat zorgverleners minder uren moeten besteden aan administratie, zodat er meer tijd vrijkomt voor de zorgverlening aan de patiënt. Dat is de essentie.’

Lynxcare startte begin 2016 een proefproject in één ziekenhuis. Tegen midden 2016 wil de startup meerdere concrete cases opgestart hebben.