You are here

Maggie De Block lanceert oproep voor projecten rond mobile health

Maggie De Block lanceert oproep voor projecten rond mobile health

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, lanceert een oproep voor pilootprojecten met gezondheidsapplicaties en mobiele toestellen. Iedereen die in de zorgsector werkt, kan een voorstel indienen.
 
Digitale toepassingen zijn aan een opmars bezig in de gezondheidszorg. Via applicaties en mobiele toestellen kunnen patiënten hun gezondheid sneller en beter opvolgen en laten opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een hartslagmeter die gegevens doorstuurt naar een app op de smartphone van een patiënt. 
 
Op dit moment bestaat er nog geen regelgeving rond mobiele applicaties, geen juridisch kader en geen vergoedingsmodel voor zorgverleners. En dat wil minister De Block verhelpen. Via de pilootprojecten zal het gebruik van gezondheidsapps op een gecontroleerde manier uitgetest worden, om op basis van die ervaringen een algemeen kader uit te tekenen. In het totaal is er 3,25 miljoen euro uitgetrokken voor de projecten, onder andere om de zorgverleners die apps gebruiken te vergoeden. 
 
Praktisch
Zorgactoren kunnen pilootprojecten indienen tot en met 30 september 2016, door een mail te versturen naar mobilehealth@riziv.fgov.be. De projecten zullen ten laatste begin 2017 van start gaan en zes maanden duren. Via deze link kunnen geïnteresseerden alle info met betrekking tot de oproep terugvinden.
 
Ingediende projecten hebben bij voorkeur betrekking op een van de volgende vijf domeinen: diabeteszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute stroke-zorg, cardiovasculaire zorg en zorg voor patiënten met chronische pijn. De focus kan daarbij liggen op verschillende deelcategorieën binnen m-health, zoals zelfmanagement, telemonitoring, het gebruik van wearables, teleconsults…
 
Actieplan e-Gezondheid 
Met de oproep om pilootprojecten rond mobile health in te dienen, zet minister De Block een nieuwe stap in de uitrol van het Actieplan e-Gezondheid 2015-2018. Op 14 oktober 2015 stelde ze dit vernieuwde actieplan voor, samen met haar acht regionale collega-ministers van Volksgezondheid.