You are here

UZ Antwerpen wint Agoria eHealth Award

UZ Antwerpen wint Agoria eHealth Award

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) wint dit jaar de Agoria eHealth Awards met zijn monitoringapplicatie ‘Appi @ Home’. De applicatie maakt het mogelijk om de toestand van patiënten te kunnen volgen en het aantal ziekenhuisbezoeken te beperken. Marc Lambotte, CEO van Agoria noemt het UZA een terechte winnaar: “Dit project illustreert perfect wat wij met de eHealth Awards willen stimuleren, namelijk innovaties die de zorgkwaliteit en het comfort en de autonomie van patiënten verbeteren en tegelijk de medische en administratieve processen verlichten. Projecten die verschillende actoren aanmoedigen om samen te werken, met name dankzij mobiele technologie.”
 
De jury, die bestond uit experts en gebruikers van de sector, heeft ook een bijzondere prijs uitgereikt aan het Erasmusziekenhuis voor zijn terminologieproject ‘SNOMED-CT’, waarmee de interoperabiliteit van gezondheidsgegevens wordt bevorderd door een internationale, gecodeerde klinische terminologie uit te rollen. Marc Lambotte: “Bij de eHealth Awards ligt de focus niet alleen op innovatie maar wordt eveneens het herbruikbare en evolutieve karakter van projecten erkend. Het wiel hoeft niet telkens opnieuw te worden uitgevonden: we moedigen projecten aan die gebruikmaken van reeds bestaande applicaties, die aansluiten bij de visie en dus ook in de verschillende eHealthplannen kunnen worden geïntegreerd.”
 
Met de eHealth Awards van Agoria worden ook de ondernemingen achter de technologieën in de schijnwerpers gezet. “Het is een succes: dit jaar werden 31 projecten ingediend, een record. Maar niet alleen het aantal deelnemende projecten groeit, ook de kwaliteit en het innovatieve karakter nemen toe”, aldus een opgetogen Marc Lambotte. Voorts is er ook een stijging van het aantal Franstalige projecten en van projecten die worden opgezet door andere types instellingen, zoals psychiatrische ziekenhuizen en rusthuizen.
 

Beste project: Appi @ Home – Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

Om de detectie van chronische pijn zo correct mogelijk te kunnen inschatten en de evolutie ervan optimaal te kunnen opvolgen, dringt een meer continue monitoring zich op. Dankzij Appi @ Home genieten patiënten een permanente follow-up terwijl het aantal consultaties drastisch wordt verminderd. Een geautomatiseerd systeem maakt het namelijk mogelijk om voortdurend een hele reeks parameters te meten. Die metingen worden vervolgens naar het ziekenhuis doorgestuurd, zodat de patiënt zich niet hoeft te verplaatsen en verlost wordt van het vervelende dagboek dat moest worden bijgehouden. Appi @ Home vertelt de patiënt, die thuis over een kit met meetinstrumenten beschikt, iedere dag wat hij moet doen. De resultaten worden op geregelde tijdstippen naar een centrale server gestuurd via een mobiele verbinding. Wanneer de applicatie afwijkende waarden registreert, wordt dit gemeld door het Appi @ Home-platform zodat snel bijzondere maatregelen kunnen worden genomen. Het systeem biedt het zorgteam grote toegevoegde waarde, doordat veel meer nuttige informatie ter beschikking wordt gesteld in vergelijking met de ‘klassieke’ procedures. Dit betekent ook een verbetering van de relatie met de patiënt, aangezien zijn toestand ieder dag zonder onderbreking wordt gevolgd.