You are here

The CoFoundry

The CoFoundry

Om een idee te doen uitgroeien tot een duurzaam bedrijf, heeft een ondernemer nood aan een netwerk, advies, logistieke ondersteuning, knowhow en financiële ondersteuning. Vanuit de Cronos Groep ontstond vorig jaar The CoFoundry. Met een passie voor innovatie helpt The CoFoundry ondernemers in hun zoektocht naar technologische oplossingen, met hun go-to-market en concrete business-expertise. Ze nemen eveneens de rol van investeerder op als seed-fund. Na al het denkwerk: tijd voor het echte ondernemerschap.

Contacteer ons: 
Wim Bijnens
Website: 

Partner van BlueHealth Antwerp

Bert Van Wassenhove (co-founder): “Wij selecteren ondernemers en investeren met het oog op return on investment. Maar hoe goed een idee van een startup ook klinkt, op een gegeven moment moeten ideeën omgezet worden in concrete en duurzame business. Net daar blijken ondernemers regelmatig te struikelen. The CoFoundry komt aan boord op het moment dat innovatieve ideeën echte producten of bedrijfsklare diensten zijn geworden. Met andere woorden, wij ondersteunen en financieren in de praktijk.”

Expertise

“Eender welk groeiend bedrijf heeft nood aan technologie, marketing en ervaring bij belangrijke zakelijke beslissingen. Dat zijn geen details, integendeel. Een sterk commercieel verhaal en de juiste communicatie kunnen het succes van een onderneming bepalen; verstandige technologische keuzes bepalen het lange termijn succes van je bedrijf."

"The CoFoundry heeft alle expertise in huis om ondernemers te begeleiden en ondersteunen in de verschillende aspecten van bedrijfsvoering. Concreet werken we mee aan technologische vraagstukken, infrastructuur problematieken of de concrete uitwerking van IT platformen."

"Verder hebben we een breed netwerk in marketing en communicatie. Dat stelt ons in staat te helpen met de marketingaanpak, het uitrollen van een strategie voor sociale media of heel concreet tweets of press releases de wereld insturen. Ten slotte steunen we op 25 jaar ondernemerservaring die we meekrijgen vanuit De Cronos Groep, de belangrijkste partner van The CoFoundry.”

Toekomst

“The CoFoundry zal met een team van adviseurs aanwezig zijn in StartupVillage in Antwerpen. Het is de bedoeling om zeer intensief en efficiënt te kunnen samenwerken met de aanwezige ondernemers zonder fysieke hindernissen; een snelle en korte link. E-health heeft een enorm potentieel aan innovatieve toepassingen, dus wij zijn zeer benieuwd naar wat BlueHealth Antwerp zal voortbrengen.”